Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku

sty 11, 2018 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r.będzie prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

  1. zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto;
  2. rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubiny, soja wyka siewna;
  3. ziemniak

Opracował: Arkadiusz Kilewski

Odsłony : 258
Skip to content