Wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

gru 27, 2017 | Aktualności

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger podała do publicznej wiadomości termin i zasady przyznania pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 30 marca 2018 r.

Pomoc skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Na liście rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, znajdziemy 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), między innymi: produkcja soków z owoców i warzyw; produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; przetwórstwo mleka i wyrób serów; wytwarzanie produktów przemiału zbóż. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi:

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem
    i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nawet-15-mln-zl-wsparcia-dla-przetworcow-z-sektora-rolno-spozywczego-wnioski-bedzie-mozna-sk.html

Edyta Bronakowska

Odsłony : 283
Skip to content