Kiedy i jak złożyć JPK_VAT?

gru 6, 2017 | Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, w tym wielu rolników mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczanie z Urzędem Skarbowym odbywało się do tej pory metodą kwartalną, także należy przesłać plik JPK_VAT co miesiąc tj. do 25 lutego informację za styczeń, do 25 marca informacja za luty itd.

W przypadku złożenia JPK już teraz można otrzymać szybszy zwrot VAT do 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r. Dodatkowo daje to możliwość sprawdzenia z czym wiąże się nowy obowiązek, przygotowania się do niego wcześniej i upewnienia się czy rozliczenie jest poprawne.

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Już teraz można testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT.

Jeśli nie korzysta się z specjalistycznych programów finansowo-księgowych przy rozliczaniu się z VAT i usług biur rachunkowych można skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl. Należy w tym celu pobrać tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv) i wpisać dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Wypełniony plik csv stanowi źródło JPK_VAT i jest gotowy do wysyłki przez aplikację Klient JPK 2.0. przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego eGo albo certyfikatu kwalifikowanego, które pozwalają potwierdzić tożsamości.

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

Monika Jakubowska

Źródło: www.mf.gov.pl

Odsłony : 240
Skip to content