Rusza kolejny cykl szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

lis 29, 2017 | Archiwum aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach powyższych działań Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Rozpoczęcie cyklu szkoleń planowane jest na grudzień 2017 r.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego:

Nr szkolenia
Temat szkolenia
1.
Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.
Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.
Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.
Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
7.
Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.
Rachunkowość rolnicza

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez inny podmiot – koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: szkolenia@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 listopada 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji zostaną ustalone terminy szkoleń. Terminy szkoleń i listy uczestników zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie w dniu szkolenia dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń “PROW 2014-2020”.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: notatnik i długopis.

Kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 40

– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34, 86 275 89 35

Karta zgłoszeniowa                                                                                                      

Skip to content