Zasady posługiwania się numerem CRP w ramach zadań przejętych przez ARiMR i delegowanych do KOWR

lis 28, 2017 | Aktualności

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz delegowanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR do 31.08.2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, ze zm.) we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR i KOWR mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów prowadzonym przez ARiMR (EP).

Na mocy przepisów, z dniem 1 września 2017 roku Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego przestał funkcjonować, a dane w nim zgromadzone zostały przekazane do ARiMR [art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r., przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.)].

Numer nadany w CRP zachowuje ważność do czasu uzyskania przez podmiot wpisu do EP, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.). Zatem podmiot, zgodnie z treścią przepisu art. 57 ust. 2 ww. ustawy, będąc w okresie przejściowym, może w kontaktach z ARiMR posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR, do czasu uzyskania wpisu w ewidencji producentów, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2018 roku.

W celu uzyskania wpisu do ewidencji producentów należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Źródło: www.arimr.gov.pl

Bogdan Święszkowski

Odsłony : 290
Skip to content