Nowa pomoc dla producentów świń z terenów objętych ASF

lis 28, 2017 | Aktualności

W dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2147).

Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Pomoc polega na udzielaniu przez ARiMR nieoprocentowanych pożyczek. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach objętych ASF. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Maksymalna kwota pożyczki może wynieść nie więcej niż 1 000 000 zł.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat a za jej udzielenie Agencja nie będzie pobierała żadnych opłat.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 Leszek Nieszała

Odsłony : 236
Skip to content