Zwrot stawki akcyzy

lis 24, 2017 | Aktualności

W przesłanym niedawno do konsultacji społecznych dokumencie znajduję się następujący zapis: ,,w 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł za 1 litr oleju,,

Tak jak dotychczas zwrot podatku będzie następował za okresy półroczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójtów lub burmistrzów wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup paliwa ( faktury lub ich kopie ).

Bez zmian pozostaje również stawka zwrotu, która nie będzie mogła przekroczyć 86 zł na jeden hektar upraw.

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Łukasz Okurowski

PZDR Kolno

Odsłony : 299
Skip to content