Informacja dla hodowców bydła

lis 24, 2017 | Aktualności

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpocznie na terytorium Polski realizację „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła”, opracowanego na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła.

Program będzie realizowany przez 5 kolejnych lat i składa się z 2 części:

1) część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Uczestnictwo w programie jest:

dobrowolne – posiadacz bydła sam deklaruje chęć uczestnictwa w programie i może realizować dwie części programu równocześnie lub tylko 1 wybraną część oraz może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

odpłatne- koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ponosi uczestnik programu.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w programie jest:

– posiadanie stada bydła zarejestrowanego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.) z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do programu.

– zgłoszenie się w bieżącym roku (2017) do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stademw terminie do 31 grudnia2017roku. W kolejnych latach, nowe stada można będzie zgłaszać w miesiącach listopad- grudzień danego roku.

Prawidłowo zrealizowany program za co odpowiedzialny jest właściciel stada, umożliwi:

– uzyskanie statusu stada wolnego od IBR/IPV i/lub BVD MD ( pozytywny wynik kontroli stada przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzony decyzja administracyjną).

– rozpoznanie i poprawę sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.

Umocowanie prawne programu:

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722). – wraz załącznikiem określającym szczegółowe informacje dotyczące programu w tym zasady prowadzenia badań laboratoryjnych i zwalczania choroby w stadzie.

Źródło: GIWET

Julita Gryc

Odsłony : 227
Skip to content