Zmiana terminu wydania decyzji – Premie dla Młodych Rolników

lis 16, 2017 | Aktualności

14 listopada 2017 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zmianie tej wydłużony został termin na wydanie decyzji przez Dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawie przyznania pomocy do 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. ARiMR w terminie od 27.04.2017 do 26.05.2017 przeprowadziła nabór wniosków na w/w poddziałanie. W województwie podlaskim złożono 527 wniosków na powyższe działanie.

Marta Cilulko

PZDR Sokółka

Odsłony : 273
Skip to content