Kolejność rozpatrywania wniosków z operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w 2017 r.

lis 13, 2017 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:

•rozwój produkcji prosiąt,

•rozwój produkcji mleka krowiego,

•rozwój produkcji bydła mięsnego.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371 oraz z 2016 r. poz. 399 i 1617 oraz z 2017 r. poz. 1041).

Listy kolejności przysługiwania pomocy dostępne są na stronie: www.arimr.gov.pl

źródło: Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR.

Paweł Śliwowski

gł. spec. ds. ekonomiki

Odsłony : 259
Skip to content