Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich – w tym roku w wysokości 70%

paź 24, 2017 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 16 października rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich przyznanych rolnikom za 2017 rok. Wysokość zaliczek w tym roku wynosi 70% należnej kwoty dopłat. Warunkiem przyznania i wypłaty zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej i przejście warunków kwalifikowalności złożonych wniosków w tym także uwzględnienie wyników kontroli przeprowadzonych na miejscu.

W bieżącym roku o płatności bezpośrednie wnioskowało 1,342 mln rolników w kraju, z tego w województwie podlaskim 81145 rolników. Do dnia 16 października ARiMR naliczyła zaliczki dla ponad 893,8 tysięcy rolników na łączną kwotę 3,68 mld zł, w tym dla ponad 57 tysięcy w województwie podlaskim (to jest dla 70,6% rolników, którzy złożyli wnioski) na kwotę 446,5 mln złotych.

W pierwszej kolejności pomoc wypłacana jest w powiatach, w których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku przez klęski żywiołowe. Wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich ma potrwać do 30 listopada bieżącego roku. Pozostała część płatności bezpośrednich ma być wypłacana już od 1 grudnia.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Piotr Chilimoniuk

Odsłony : 254
Skip to content