Zapraszamy na seminarium pt.: „Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny”

paź 10, 2017 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pt.: „Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny”, które odbędzie się 23 października 2017 r. w Hotelu Akvilon, ul. Kościuszki 4 w Suwałkach.

Celem operacji jest ułatwienie poszukiwania partnerów do tworzenia i organizacji grup operacyjnych, które mogłyby zostać beneficjentami działania „Współpraca” poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w wytwarzaniu wysokiej jakości wołowiny, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pilotażowymi rozwiązaniami, które są testowane w województwie śląskim i są możliwe do przeniesienia w warunki północnej części województwa podlaskiego. Dotyczy to szczególnie metod dojrzewania (sezonowania) wołowiny kulinarnej stosowanych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsa w Bargłach. Otrzymany w wyniku dojrzewania produkt posiada wysokie walory smakowe, odżywcze i wpisuje się w zapotrzebowania restauratorów oraz konsumentów.

Seminarium przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych sposobów pozyskiwania wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, w tym jej dojrzewania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów wołowiny, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki zainteresowanych utworzeniem grupy operacyjnej z terenu woj. podlaskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • po zeskanowaniu, adres e-mail: kkoc@odr-szepietowo.pl)
  • faxem, nr fax: 86 275 89 20
  • pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Katarzyna Koc-Karwowska, tel. 86 275 89 41, e-mail: kkoc@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa

Program

Katarzyna Koc-Karwowska

Broker Innowacji

 

 

logo długie SIR

Odsłony : 257
Skip to content