Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski

paź 2, 2017 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 11 października b.r. organizuje spotkanie informacyjne nt. „Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski”. Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).

Celem realizowanego projektu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii w produkcji roślinnej oraz możliwości uprawy soi. Uprawa soi dla wielu rolników w Polsce jest sposobem na tzw. ratowanie płodozmianu, w którym dominują rośliny zbożowe, rzepak oraz kukurydza. Zaletą tej uprawy są także dopłaty bezpośrednie, które przysługują roślinom strączkowym. Istnieje jednak jedna zasadnicza przeszkoda – w kraju brakuje wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się obróbką nasion soi. Mimo tego soja zyskuje zwolenników również i w naszym rejonie. W większym stopniu doceniane są także walory tej rośliny zarówno w żywieniu zwierząt, jak i człowieka oraz możliwości wzbogacania stanowiska w materię organiczną.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie do 06.10.2017 r. na adres: Sekcja Doświadczalnictwa, ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok lub po zeskanowaniu na email: kzawojski@odr-szepietowo.pl

Informacja na temat realizowanej operacji będzie dostępna również na tablicach ogłoszeń w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie technologii uprawy soi. Operacja skierowana jest do rolników, doradców rolnych i osób działających na rzecz rolnictwa.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Sekcja Doświadczalnictwa tel. 85 732 66 89

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Krzysztof Zawojski

 

logoSirNapis

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odsłony : 272
Skip to content