Szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego

wrz 26, 2017 | Aktualności

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą produktów z własnego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Chcesz się zapoznać z zasadami opodatkowania, zakresem kontroli, znakowania, wymogami weterynaryjnymi i sanitarnymi w zakresie sprzedaży produktów z gospodarstwa oraz uzyskać informacje o wsparciu finansowym na to działanie weź udział w szkoleniu.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 12 października 2017 r. organizuje szkolenie nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego” w ramach operacji „Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).

Rekrutacja prowadzona będzie przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie 27.09.2017 r – 10.09.2017 r. na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo lub faxem 086 275 89 20, lub po zeskanowaniu na email: bpruszynska@odr-szepietowo.pl

Głównym celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich. Operacja skierowana jest do rolników, naukowców, doradców oraz przedsiębiorców.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Tematy poruszane na szkoleniu:

– Produkcja i sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników- rolniczy handel detaliczny ustawy.
– Proces zatwierdzania i rejestracji działalności związanej z produkcją i wprowadzaniem produktów żywnościowych do obrotu – zasady sporządzania projektów technologicznych, rejestracja.
– Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego – zakres kontroli. Znakowanie środków spożywczych na podstawie obowiązujących przepisów. Znakowanie wybranych grup towarowych.

– Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności.
Procedura rejestracji działalności.

– Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności.
Procedura rejestracji działalności.

– Zagrożenia w przetwórstwie żywności – wymagana dokumentacja w zakresie GMP/GHP, HACCP.

– Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego- podatek dochodowy, podatek VAT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kasy rejestrujące przychody z działalności. Obowiązki i zwolnienia w prowadzeniu działalności rolniczego handlu detalicznego.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bożena Pruszyńska tel. 86 275 89 29

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Program

 

Bożena Pruszynska

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odsłony : 307
Skip to content