Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego

wrz 20, 2017 | Aktualności

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką rolnictwa ekologicznego, chcesz zapoznać się z wymogami w produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie ekologicznym oraz uzyskać informacje o wsparciu finansowym na to działanie, weź udział w szkoleniu.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 3 października b.r. organizuje szkolenie nt. „Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego” w ramach operacji „Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania WSPÓŁPRACA w ramach PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).

Rekrutacja prowadzona będzie przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie 20.09.2017 r – 29.09.2017 r. na adres: PodlaskiOśrodekDoradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo lub faxem: 86 275 89 20, lub po zeskanowaniu na email: gwlostowska@odr-szepietowo.pl

Głównym celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich. Operacja skierowana jest do rolników, naukowców, doradców oraz przedsiębiorców.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska tel. 86 275 89 19

Gabriela Włostowska

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Program szkolenia

 

ksow logo ok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odsłony : 230
Skip to content