Producenci mleka współdziałają na rzecz innowacji – zapraszamy na wyjazd na Litwę

wrz 14, 2017 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji ‘Wyjazd studyjny na Litwę pn. Wymiana doświadczeń w zakresie konsolidacji producentów mleka”.

Celem operacji jest ułatwienie poszukiwania partnerów do tworzenia i organizacji grup operacyjnych, które mogłyby zostać beneficjentami działania „Współpraca” poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych, i in. podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

 

W ramach operacji przewidziano 2-dniowy wyjazd studyjny nt. w terminie 05-06.10. 2017 r.
Do uczestnictwa zapraszamy osoby zamieszkujące województwo Podlaskie:
a. rolnicy zajmujący się produkcją mleka i zainteresowani działaniami grupowymi producentów rolnych, szczególnie w zakresie tworzenia grup operacyjnych;
b. osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poszukujące nowej wiedzy w tym zakresie;
c. przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyką innowacji;
d. doradcy rolni;
e. przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem innowacji.

W ramach wizyty studyjnej przewidziano uczestnictwo w pokazie innowacyjnego mobilnego laboratorium dla zwierząt (ocena jakości mleka, poprawa organizacji pracy rolniczej w grupie producentów,  bieżąca analiza paszowa w gospodarstwach). Ponadto punktem programu będzie wizyta w innowacyjnym gospodarstwie zajmującym się produkcją mleka. Wśród wydarzeń w ramach wyjazdu będzie także udział w panelu dyskusyjnym z udziałem doradców, producentów mleka i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie innowacji w sektorze mleczarskim. 

Osoby zgłaszające się do udziału w operacji muszą mieć ukończone 18 lat.

Organizator pokrywa koszty organizacyjno-merytoryczne związane z wyjazdem studyjnym (wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, transport, udział w panelu, wizycie w gospodarstwie, w czasie pokazu, materiały szkoleniowe i in.).

Grupa uczestników zostanie ustalona przez powołaną do tego celu Komisję rekrutacyjną.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń 20 uczestników w zakresie działań grupowych i innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich uczestników forum, w tym: rolników, doradców i in. podmiotów, działających w sferze innowacyjności rynku mleka. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji a następnie wypełnić, podpisać Kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo, lub skanem na adres tsniecinski@odr-szepietowo.pl w terminie do dnia 28.09.2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Wyjazd studyjny na Litwę”.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność, pozytywnie ocenionych, zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osobą do kontaktu: Tomasz Śnieciński
tel. 86 275 89 29, e-mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Odsłony : 273
Skip to content