Nowy nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych

sie 31, 2017 | Aktualności

Już od 28 września 2017 roku do 27 października można będzie ubiegać się o kolejne dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nadchodzący nabór dotyczy gospodarstw położonych na obszarach NATURA 2000 – „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

O pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co najmniej 1 ha. ARiMR dofinansuje inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, inwestycje które nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochronne obszaru Natura 2000 i nie będą sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo.

Dofinansowanie jakie można uzyskać w całym okresie PROW 2014-2020 to maksymalnie 500 000 zł jeżeli operacja będzie związana z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, oraz 200 000 zł na inwestycje pozostałe, np. zakup nowych maszyn do gospodarstwa. Dofinansowanie udzielane jest do poniesionych kosztów udokumentowanych na poziomie 50 %, młodzi rolnicy mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowanie aż 60 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach działania można złożyć tylko jeden wniosek. Kolejność przysługiwania pomocy będzie uzależniona od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach NATURA 2000 w stosunku do powierzchni całego gospodarstwa.

Prezes ARiMR w ciągu 50 dni od zakończenia naboru ogłosi listę osób zakwalifikowanych w województwie mazowieckim oraz pozostałych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Odsłony : 284
Skip to content