Etap wojewódzki XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty

sie 24, 2017 | Aktualności

W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
  w Białymstoku,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego
XV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłoszono 43 gospodarstwa. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2017 roku jest gospodarstwo Państwa Dominiki i Karola Bednarczyków, zam. Łacha, gm. Turośl (pow. gospodarstwa 31 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

 

IMG 20170818 122050 1 mały

II miejsce: Małgorzata i Jan Pruszyńscy z miejscowości Pruszanka Stara, gm. Brańsk (pow. gospodarstwa 12,7 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

III miejsce:Maria i Jan Wojtkowscy z miejscowości Moczydły Pszczółki, gm. Perlejewo (pow. gospodarstwa 17,5 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Annie i Jackowi Foltyńskim, zam. Lachowo, gm. Kolno

– za nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,

 • Państwu Jolancie i Franciszkowi Kobylińskim, zam. Targonie Wielkie, gm. Zawady

– za organizacyjne oddzielenie części inwentarskiej od strefy mieszkalnej gospodarstwa,

 • Panu Wiesławowi Chmielewskiemu, zam. Oszkinie, gm. Puńsk

– za wzorową organizację obory do hodowli bydła mięsnego,

 • Panu Andrzejowi Zalewskiemu, zam. Szmurły, gm. Brańsk

– za wzorowe utrzymanie instalacji elektrycznej i ochronę przeciwpożarową w gospodarstwie rolnym,

 • Państwu Dorocie i Stanisławowi Barszczewskim, zam. Korobiec, gm. Suwałki

– za udogodnienia poprawiające ergonomię pracy w oborze,

 • Panu Robertowi Sawickiemu, zam. Promiski, gm. Augustów

– za wzorowe utrzymanie parku maszynowego.

 

 

IMG 20170818 121947. mały

Laureaci i organizatorzy Konkursu

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Dyrektor

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

 

Odsłony : 267
Skip to content