Poznaj szlaki kulinarne

sie 2, 2017 | Aktualności

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

krzys

     Celem operacji jest stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne, tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Partnerstwo będzie mogło być potencjalnym beneficjentem działania „Współpraca”.

W ramach operacji przewidziano 2 dniowy wyjazd studyjny nt. „Dobre praktyki sieciowania na przykładzie funkcjonujących Szlaków Kulinarnych” w terminie 6 – 7 wrzesień 2017 r. oraz 2 dniowe szkolenie z elementami warsztatu nt. „Promujemy się razem” planowane w drugiej połowie września 2017 r.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podlaskie:

a/ prowadzące działalność przetwórczą (wędliny, nabiał, soki, zioła, itp.), gastronomiczną w oparciu o lokalne produkty lub agroturystyczną z żywieniem gości opartym na kuchni regionalnej i produkcie lokalnym.

b/ doradców rolniczych,

c/ przedstawicieli organizacji wspierających rozwój produktów lokalnych.

Osoby zgłaszające się do udziału w operacji muszą mieć ukończone 18 lat.

Organizator pokrywa koszty związane z wyjazdem studyjnym (wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, transport) oraz uczestnictwem w szkoleniu (wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe).
Grupa uczestników zostanie ustalona przez powołaną do tego celu Komisję rekrutacyjną.
Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji a następnie wypełnić, podpisać Kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo, lub skanem na adres jrzaca@odr-szepietowo.pl w terminie do dnia 17.08.2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osobą do kontaktu: Jolanta Rząca
tel. 86 275 89 27, e-mail: jrzaca@odr-szepietowo.pl

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Odsłony : 310
Skip to content