Przetarg na sprzedaż słomy po żniwach w 2017 r.

lip 28, 2017 | Aktualności

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż słomy po żniwach w 2017 roku z użytków rolnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z działek o łącznej powierzchni 5,3 ha.

Jednostki/osoby zainteresowane przetargiem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy. Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 4 sierpnia 2017 r., do godziny 12:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Osoba upoważniona do kontaktu: Marek Godlewski – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego nr tel. 500 296 255

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem:

http://wodr.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=890

Odsłony : 260
Skip to content