Nowy nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

cze 28, 2017 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór rozpocznie się 5 lipca i będzie trwał do 3 sierpnia 2017 r.

Działanie skierowane jest do rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy spełnią określone warunki. Warunkiem uzyskania pomocy jest rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz osiągnięcie celu operacji we wskazanym terminie. Wnioskodawca jest również zobowiązany do podlegania ubezpieczeniu społecznego rolników w pełnym zakresie.

Formą udzielenia pomocy będzie refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 300 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 10 tys. zł.

W ramach działania beneficjent może zakupić wraz z instalacją maszyny lub urządzenia do przetwarzania i magazynowania, aparaturę pomiarową, kontrolną. Kwalifikowane będą również koszty budowy i modernizacji budynków wykorzystywanych do produkcji oraz koszty ogólne. Zakup środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń i sprzętu nie podlega refundacji.

Wnioski będą podlegały ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji będzie decydować o kolejności przyznania pomocy. Punktowany będzie m.in. wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, bezrobocie w powiecie oraz rodzaj operacji czyli jej wpływ na innowacyjność, ochronę środowiska a także wykorzystanie produktów i surowców certyfikowanych.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Beata Okrasińska

Źródło: www.arimr.gov.pl

Odsłony : 254
Skip to content