Prezentacja doświadczeń na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie

cze 12, 2017 | Aktualności

Coraz częściej pojawiają się dłuższe okresy bez deszczu, a następnie gwałtowny opad powodujący wymywanie składników pokarmowych, spływ powierzchniowy, erozję wodną. Zmiana podejścia do sposobu uprawy pola może w pewnym stopniu zniwelować niekorzystny wpływ anomalii pogodowych.

7 czerwca 2017 r., na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentowane zostały doświadczenia łanowe z uprawą pszenżyta ozimego wysianego w dwóch technologiach uprawy: bezorkowej (uprawa pasowa) i tradycyjnej (orkowej). Podczas spotkania gościliśmy rolników z całego województwa podlaskiego oraz przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. Podczas prezentacji omawiana była technologia uprawy pasowej zbóż tj. nawożenie, ochrona, zabiegi przygotowujące pole do siewu oraz technologia siewu.

Celem spotkania było m.in zwrócenie uwagi uczestników na możliwości uprawy zbóż bez użycia pługa oraz zalety i wady uproszczeń w uprawie bezorkowej. Podejście do zagadnienia uproszczeń w uprawie wymaga poszerzania wiedzy na ten temat. Wprowadzenie uproszczeń w gospodarstwie wiąże się również z zakupem specjalistycznego sprzętu, który niekiedy jest bardzo drogi. Aby zrezygnować z uprawy płużnej i w pełni korzystać z zalet uprawy bezorkowej potrzebny jest okres przejściowy, w trakcie którego środowisko glebowe zaczyna się stabilizować. Organizmy żyjące w glebie zaczynają pracować na rzecz plantatora, stabilizuje się pH, wzrasta nośność, gleba staje się odporniejsza na ugniatanie, a także mniej podatna na erozję. Zastosowanie nawożenia zlokalizowanego tj. w pasach w których rosną rośliny pozwala na zmniejszenie dawki nawozu bez obawy o niższe plony. Zwracano uwagę również na wady tj. zwiększona presja chwastów w początkowym okresie, możliwa zwiększona presję szkodników glebowych. Te i wiele innych aspektów poruszano podczas warsztatów polowych.

Omówiono również aspekt magazynowania wody w glebie na obydwu systemach uprawy. Na polu zamontowane zostały cztery czujniki mierzące wilgotność gleby na dwóch poziomach: 45 cm i 15 cm. Dwa umieszczono w uprawie pasowej i dwa w uprawie tradycyjnej. Czujniki będą zbierały dane na temat wilgotności gleby przez okres ponad dwóch miesięcy. Dane o wilgotności gleby zostaną wykorzystane do wyników doświadczenia wraz z wynikami plonowania pszenżyta z obydwu technologii uprawy. Merytoryczny nadzór nad doświadczeniem obejmuje IUNG – PIB w Puławach.

 2842 DSC090572842 DSC09060

2842 DSC09064

2842 DSC09070

2842 mg

Michał Godlewski

gł. spec. ds. doświadczalnictwa

Fot. K. Kulik

Odsłony : 282
Skip to content