Trwa nabór wnioski o wypłatę II lub III transzy dla rolników którzy przystąpili do programu rekompensat za nieprzerwalnie nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

cze 11, 2017 | Aktualności

W terminie od 15 maja do 30 września br. w biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa). Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń realizowany jest przez Agencję od 2015r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470) (Art. 57g) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018″ (Dz.U. z 2015r. poz. 517 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisami posiadacze świń utrzymywanych na terenie objętym programem bioasekuracji mieli obowiązek dostosować swoje gospodarstwa do wymagań programu bioasekuracji. Posiadacze zwierząt, którzy nie dostosowali swoich gospodarstw do wymogów określonych w programie, mogli otrzymać rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt, wypłacane corocznie w równych transzach, do końca trwania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r. Przepisy umożliwiły złożenie wniosków o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń dla gospodarstw położonych częściowo na obszarów województwa podlaskiego.

Rolnicy z tych terenów mogą składać o wypłatę III transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu w 2015 r. i są położone w powiecie:

  • sejneńskim w gminie  Giby i Sejny z miastem Sejny;
  • augustowskim w gminie Lipsk i Płaska;
  • białostockim gminie Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
  • sokólskim w gminie Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Natomiast w 2016 roku związku z rozszerzeniem strefy przywrócono możliwość złożenia wniosków o wypłatę rekompensat i rolnicy którzy przystąpili do programu w 2016 roku mogą ubiegać się o wypłatę II transzy rekompensaty położonych .na części ww. obszarów tj. dla gospodarstw położonych w gminach:

  • Lipsk w powiecie augustowskim;
  • Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim;
  • Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim;
  • Zabłudów w powiecie białostockim;
  • Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim.

Formularz wniosku znajduje się na stronie ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa.

                                                                             Grażyna Janicka- PZDR Augustów

Żródo www.arimr.gov.pl                                                      

Odsłony : 252
Skip to content