Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka

cze 9, 2017 | Aktualności

Rolników zajmujących się uprawą ziemniaka oraz doradców rolniczych specjalizujących się w produkcji roślinnej zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu innowacyjnych metod w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 6 lipca 2017 r. organizuje wyjazd studyjny do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) oddział w Jadwisinie. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie uczestnikom innowacyjnych metod w produkcji ziemniaka oraz zapoznanie ich z wynikami badań prowadzonych przez Instytut. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną w IHAR-PIB oddział w Jadwisinie.

Wyjazd do Instytutu planowany jest z miejscowości Łomża. Dojazd uczestników do Łomży odbywa się we własnym zakresie a pozostałe koszty finansowane są ze środków Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 21 czerwca 2017 r. poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: kkulik@odr-szepietowo.pl lub pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem „wyjazd studyjny do Jadwisina”. O zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

– Krzysztof Kulik, tel. 86/ 275 89 17

 

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

Regulamin naboru

 

 

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

SIRLOGO

Odsłony : 276
Skip to content