Rusza nabór na modernizacje gospodarstw rolnych

cze 2, 2017 | Aktualności

W terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł.

Elementem dofinansowania w poszczególnych obszarach mogą być inwestycje związane z budową lub modernizacją obiektów inwentarskich oraz zakup wyposażenia. Ważne jest by planowana inwestycja nie miała charakteru inwestycji odtworzeniowej. W ramach tego naboru nie ma możliwości zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Kto może ubiegać się o pomoc

O pomoc mogą ubiegać sięrolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Gdzie można złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składaćwoddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Kolejność przysługiwania pomocy

Wszystkie złożone wnioskizostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw) – razem 6 list.

Po pomoc i szczegóły zapraszamy do specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Centrali PODR w Szepietowie.

Więcej informacji na :http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

Dokumenty aplikacyjne: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych/modernizacja-gospodarstw-rolnych-nabor-2017.html

Źródło:www.arimr.gov.pl

Katarzyna Kruszewska

Odsłony : 307
Skip to content