VII Wojewódzki Konkurs dla rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

maj 24, 2017 | Aktualności

W 2016 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do OR KRUS w Białymstoku 355 (tj. 24,1%) wypadków związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego. W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą po raz siódmy organizuje Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. W konkursie mogą brać udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należy przesłać lub dostarczyć do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Arkusz zgłoszeniowy

Pytania

Regulamin

Odsłony : 240
Skip to content