Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

maj 22, 2017 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Przekroczenie kwoty 3 258 zł należnego za 2016 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2016 r. lub niezłożenie bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS w ustawowym terminie, będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2017 r., chyba, że nastąpi zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia.

Elżbieta Swatowska

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Białymstoku

Odsłony : 249
Skip to content