Rusza kolejny cykl szkoleń dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”

maj 5, 2017 | Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone w dniach 25 maja – 1 czerwca 2017 r.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”:

Nr szkolenia
Temat szkolenia
1.
Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.
Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.
Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.
Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
7.
Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.
Rachunkowość rolnicza

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja (Premia dla młodego rolnika) wykonana została przez PODR/PZDR – koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja (Premia dla młodego rolnika) została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: szkolenia@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja. Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona,
a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych na dany termin zostanie umieszczona na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie, w dniu szkolenia, dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń Młody rolnik.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Istnieje również możliwość odpłatnego zamówienia wyżywienia oraz noclegu (wg cennika PODR) pod numeren telefonu: 86 275 89 39.

Kontakt:
– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 40
– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34, 86 275 89 35

Karta zgłoszeniowa

Odsłony : 243
Skip to content