Podlaskie w OSN

kwi 26, 2017 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje o zmianie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku.

Rozporządzenie określa wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszar szczególnie narażony, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2017.1267), co oznacza że województwo podlaskie zostało w całości objęte obszarem szczególnie narażonym (OSN).

Gabriela Włostowska

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl/

 

Odsłony : 283
Skip to content