Zniesienie nakazu odosobnienia drobiu i innych ptaków w gospodarstwie

kwi 19, 2017 | Aktualności

Komunikat dotyczący uchylenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków w dniu 5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), które nakładało m. in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, oraz zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 6 kwietnia br.

Należy podkreślić, że z uwagi na ciągle istniejące zagrożenie epizootyczne co jest związane z dużą nieprzewidywalnością, jaką cechuje się wirusy grypy ptaków część środków została utrzymana.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 4 kwietnia br. przede wszystkim należy:

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
  • uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
  • przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć paszę, tak aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki;
  • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii, miejsca w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722)

Odsłony : 290
Skip to content