Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” prowadzi nabór wniosków na działalność gospodarczą

mar 17, 2017 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Tygiel Doliny Bugu” ogłosiła nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom z zakresu „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego” na terenie LGD na operacje: „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pomoc może być przyznana podmiotowi niepodlegającemu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. Pomoc w wysokości 100 000 zł ma formę premii i wypłacana jest w dwóch ratach.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Pomoc może być przyznana podmiotowi który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nadal ją prowadzi.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych planowanej operacji i do kwoty 300 000 zł.

Wnioski przyjmowane są od 15 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD „Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7 w Drohiczynie (siedziba nad halą sportową w Zespole Szkół ), tel./fax.: 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 12, tel. 85 655 64 54

Marta Sofińska

PZDR Siemiatycze

Odsłony : 282
Skip to content