Nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”

mar 15, 2017 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” będzie przyjmowała od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 wynosi:

  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Natomiast minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, a nie później niż w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, Agencja poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Dokumenty aplikacyjne:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Źródło: www.arimr.gov.pl

Jarosław K. Winskiewicz

Odsłony : 227
Skip to content