Obowiązkowe ubezpieczenie upraw dotowanych przez budżet państwa

mar 2, 2017 | Aktualności

Przedmiot obowiązkowego ubezpieczenia:
• uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych oraz rośłin strączkowych – od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. Obowiązek jest spełniony, jezeli ubezpieczeniem objęto minimum 50% wyżej wymienionych upraw.

Zakres ubezpieczenia:
• co najmniej od jednego z ryzyk: powodzi, gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i suszy.

Suma ubezpieczenia:
• sumy ubezpieczenia – odrębne dla każdej uprawy rolnej – ustala rolnik z ubezpieczycielem w umowie ubezpieczenia. Od ustalonej sumy ubezpieczeniowej zależy wysokość składki.

Sankcje za brak ubezpieczenia:
• 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar w odniesieniu do powierzchni 50% upraw objętych obowiązkiem ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczeń dotowanych ministerstwo rolnictwa określa co rocznie do dnia 30 listopada w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny.

Jerzy Kobyliński

Odsłony : 307
Skip to content