Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku

lut 28, 2017 | Aktualności

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w celu przygotowania dokumentacji do złożenia w ARiMR.

Na stronie www.arimr.gov.pl zostały zamieszczone dokumenty, które należy wypełnić i złożyć do ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020.


1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (docx) – otwórz

3. Biznes plan „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:

  • B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) – format excel (xls) – otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) – otwórz
  • Załącznik nr 1 (PDF) – otwórz
  • Załącznik nr 2 (PDF) – otwórz

4. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) – otwórz
  • Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx) – otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (docx) – otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (obowiązuje od 3 lutego 2017 r.) – otwórz

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

Bożena Karp

Odsłony : 266
Skip to content