Dobry rok w rolnictwie

lut 17, 2017 | Aktualności

W dniu 16 lutego 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania było podsumowanie działań minionego roku oraz plany na przyszłe lata.

Podczas swojego wystąpienia Minister pochwalił się osiągnięciami dokonanymi po przejęciu resortu rolnictwa, a tych dokonań było wiele. Do najważniejszych można zaliczyć wsparcie rolników, które realizowane będzie w ramach dwóch pakietów. Jeden z nich to tzw. Pakiet Hogana – 22 mln euro przeznaczone na działania związane z afrykańskim pomorem świń, poszkodowani rolnicy będą mogli z niego już wkrótce skorzystać. Z kolejnego pakietu tzw. unijnego mają zostać pokryte różnice cenowe w okresie sierpień – listopad ubiegłego roku, niestety Komisja Europejska ma głosować nad tym pakietem dopiero na początku marca.

jurg

 

W resorcie przygotowano ok. 170 rozporządzeń oraz 31 ustaw służących rozwojowi produkcji rolnej, poprawie konkurencyjności naszego rolnictwa i stabilizacji dochodów. W wyniku wielostronnych starań udało się otworzyć 27 nowych rynków zbytu w świecie, gdzie można eksportować polską żywność.

W ramach wzmocnienia polskiego rolnictwa przemyślana strategia rozwoju na przyszłe lata ma doprowadzić do łatwiejszego dostępu dla rolników do doradztwa. Krzysztof Jurgiel zapowiedział wzmożone działania w ramach doradztwa rolniczego. Resort przejął w ubiegłym roku nadzór nad ośrodkami doradztwa rolniczego. Teraz ma opracować konkretny plan ich funkcjonowania. — Do tej pory minister nie miał wpływu na realizowanie zadań przez ośrodki doradztwa rolniczego. Teraz będzie to bezpośredni instrument oddziaływania na szkolenia, oświatę i dokształcanie rolników — zaznaczył minister.

jurg1

 

W planach ministerstwa jest również połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z szeroką gamą obowiązków i kompetencji, m.in. z zakresu gospodarki ziemią Skarbu Państwa, nadzoru nad spółkami strategicznymi, interwencji na rynkach rolnych czy prac obejmujących rozwój obszarów rolnych, urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Celem tego połączenia jest optymalizacja działań tych instytucji.

Anna Kostro

PODR Szepietowo

Odsłony : 219
Skip to content