Porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie a Podlaskim Oddziałem Regionalnym ARiMR

lut 9, 2017 | Aktualności

W dniu 7 lutego 2017 r. Dyrektor Podlaskiego OR ARiMR – Pani Beata Alina Orzołek podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskim Oddziałem Regionalnym a Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W imieniu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie porozumienie podpisał Pan Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora PODR Szepietowo.

Z uwagi na zmianę zasad przyznawania wsparcia bezpośredniego w roku 2017 oraz wprowadzeniem modyfikacji formularza wniosku obejmującego płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020, powstała konieczność powołania zespołów doradczych w Podlaskim ODR, które udzielać będą nieodpłatnego doradztwa wnioskodawcom i beneficjentom ARiMR. 

Efektem podpisanego porozumienia jest zapewnienie beneficjentom ARiMR szerokiego dostępu do usług świadczonych przez doradców, poprzez pomoc w wypełnianiu przez rolników wniosków o płatności ramach wsparcia bezpośredniego w roku 2017.

Członkowie zespołów doradczych ODR w Szepietowie, zostaną fachowo przeszkoleni przez specjalistów ARiMR w zakresie przedmiotowych działań.

Porozumienie o współpracy pomiędzy ARiMR POR a PODR Szepietowo będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2017roku.

Należy dodać, iż zawarte porozumienie z pewnością przyczyni się do fachowej pomocy rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności w ramach PROW 2014-2020, w tym wsparcia bezpośredniego w roku 2017.

 IMG 0431

Reprezentanci instytucji w trakcie podpisywania umowy o współpracy, od lewej Beata Alina Orzołek- Dyrektor POR ARiMR oraz Pan Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0438

Podpisywanie dokumentów (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0446

Porozumienie podpisane, można rozpocząć współpracę (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0453

Od lewej: Grzegorz Dariusz Chełmiński- Z-ca Dyrektora POR ARiMR, Wiesław Tadeusz Grzymała- Z-ca Dyrektora POR ARiMR, Beata Alina Orzołek- Dyrektor POR ARiMR, Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora PODR Szepietowo oraz Tadeusz Markowski- Z-ca Dyrektora PODR Szepietowo (fot. I. Chrapowicz)

 

Iwona Chrapowicz

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR

 

Odsłony : 402
Skip to content