Rusza nabór wniosków na dofinansowanie OZE

lut 8, 2017 | Aktualności

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został ogłoszony nabór wniosków w zakresie odnawialnych źródeł energii – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 marca do 14 kwietnia 2017 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na instalację ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, także jednorodzinnych. Wsparciem mogą być też objęte inwestycje polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy już istniejących jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (biomasy, biogazu, słońca, wody i ziemi) wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej (w tym na własne potrzeby). Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty dotyczące rozwoju infrastruktury potrzebnej do wytwarzania biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Są to m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy producenci rolni i grupy producenckie.

Dofinansowanie

Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html

Źródło: Wrota Podlasia

                                                                                                         

                                                                                                          Gabriela Włostowska

PODR Szepietowo

Odsłony : 295
Skip to content