Doradcy z Centrum Doradztwa Rolniczego na Litwie i Łotwie z wizytą w Szepietowie

lut 3, 2017 | Aktualności

Możliwości wspólnego pozyskiwania środków z programów transgranicznych były głównym celem spotkania w dniach 1-2 lutego br. delegacji z Litewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Akademiji (Litwa), Łotewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń w Ozelnikach (Łotwa) i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W dwudniowych obradach przeanalizowano obszary wspólnych zainteresowań takie jak rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o produkt tradycyjny, popularyzacja małego przetwórstwa, wdrażanie zintegrowanej produkcji roślin, wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach wystawienniczo – targowych, promocja produktów rolniczych.

del 1

DSC00679

Oceniono szanse i możliwości aplikowania do programów transgranicznych np. Interreg V-A Litwa – Polska, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz krajowych programów finansujących edukację i transfer wiedzy, czy programów wspierających promocję żywności. Właśnie o funduszach wspierających promocję żywność na polskim rynku mówiła w swoim wystąpieniu uczestnicząca w drugim dniu obrad Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku – Jadwiga Zabielska

DSC00667

DSC00680

Zespołom z poszczególnych Ośrodków przewodniczyli dyrektorzy: Martins Cimermanis (Łotewskie Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń), Edvaras Makelis (Litewskie Centrum Doradztwa Rolniczego), Adam Niebrzydowski (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Uczestnikami rozmów byli także zastępcy dyrektorów( Asta Sakickiene i Rimtautas Petraitis z Litwy, Kaspars Zurins z Łotwy, Mariusz Cylwik i Tadeusz Markowski z Podlaskiego ODR) oraz główni specjaliści z poszczególnych branż Centrum na Litwie i PODR w Szepietowie.

W podsumowaniu poszczególni przewodniczący wyrazili zadowolenie z możliwości spotkania się i wymiany uwag i doświadczeń, oraz zdeklarowali szczegółowe rozpatrzenie zgłoszonych pomysłów, oraz dalszego podtrzymywania wzajemnych kontaktów.

 

Ryszard Żochowski

PODR Szepietowo

Zdjęcia: A. Zawistowska

Odsłony : 364
Skip to content