Działy specjalne produkcji rolnej – normy szacunkowe dochodu rocznego w 2017 roku

sty 25, 2017 | Aktualności

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu 7 grudnia 2016r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016r, poz. 2058) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 roku.

Normy te są niższe o 2,8 % w porównaniu do norm szacunkowych obowiązujących w 2016r, tj. o wzrost wskaźnika cen towarowej produkcji rolnej w 2015r w stosunku do 2014r. ogłoszonych przez Prezesa GUS komunikatem z 31 maja 2016r (Monitor Polski z 2016r., poz. 491)

Podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i nie prowadzący ksiąg rachunkowych ustalają dochód w oparciu o normy szacunkowe z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, co określa tabela zawarta w/w rozporządzeniu.

                                                                                                                          

                                                                                                                                          Konarzewski Kazimierz

PZDR Siemiatycze

Odsłony : 270
Skip to content