Zmiana wskaźnika powierzchni TUZ

sty 4, 2017 | Aktualności

Minister rolnictwa obniżył roczny wskaźnik powierzchni trwałych użytków zielonych w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych z 18,75% na 14,34%. Wskaźnik ten dotyczy obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych w odniesieniu do powierzchni gruntów rolnych w skali kraju.

W sytuacji zmniejszenia wskaźnika TUZ, o więcej niż 5% w skali całego kraju, konieczne byłoby wprowadzenie działań polegających na zobowiązaniu rolników, którzy zmniejszyli trwałe użytki zielone do przywrócenia wymaganej powierzchni gruntu w TUZ. Ewentualnie zastąpienia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie.

Resort rolnictwa jest również zobligowany do ustalenia co rocznego procentu, o jaki w danym roku zwiększył się lub zmalał roczny wskaźnik TUZ w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik referencyjny dla Polski został ogłoszony w ubiegłym roku. Jednak koniecznie wymagał dostosowania, ponieważ dane z kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych przeprowadzonych przez ARiMR służące do jego obliczania uległy zmianie.

Roczny wskaźnik TUZ w odniesieniu do zmienionego wskaźnika referencyjnego w 2015 roku nie ulegnie zmianie, a w 2016 roku zwiększył się o 8,44%. Rolnicy, którzy w 2016 roku zmniejszyli powierzchnię użytków zielonych w swoich gospodarstwach nie będą zobowiązani do przywrócenia trwałych użytków zielonych.

 

Mariusz Kiewlak
PZDR Augustów

Odsłony : 325
Skip to content