Szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie podlaskim”

Projekt realizowany był w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt skierowany był do rolników i domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Realizowany w okresie 3.06.2014 r. – 30.06.2015 r. na obszarze województwa podlaskiego.

W ramach projektu 4979 osób uzyskało uprawnienia do zakupu bardzo toksycznych i toksycznych środków ochrony roślin oraz stosowania tych środków przy użyciu opryskiwacza.

Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń w ramach których, przekazano wiedzę z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza oraz zasad integrowanej ochrony roślin.

      Oferta szkoleniowa obejmowała:

  • 14 szkoleń podstawowych (2 – dniowych) dla osób, które nie posiadały uprawnień do stosowania środków ochrony roślin,
  • 181 szkoleń uzupełniających (1 – dniowych) dla osób posiadających uprawnienia w celu ich przedłużenia.

Szkolenie kończyło się egzaminem testowym, przeprowadzonym przed komisją egzaminacyjną. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień było otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin” ważnego przez 5 lat.

Szkolenia prowadzono w każdym powiecie województwa podlaskiego.

 

Skip to content