Szkolenia z zakresu zasad otrzymania płatności bezpośrednich

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

                

„Zasady otrzymania płatności bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych w województwie podlaskim”

Projekt realizowany był w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt skierowany do rolników i domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie     i leśnictwie.  Realizowany w okresie 05.08.2010 r. – 19.06.2012 r. na obszarze województwa podlaskiego.

W ramach projektu zorganizowano 284 szkoleń podczas których przeszkolono 5056 osób z województwa podlaskiego.

Celem projektu było doskonalenie rolników i posiadaczy lasów, zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Oferta szkoleniowa obejmowała dwudniowe szkolenia:

– 1 dzień wykładowy – zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej związanej   z ochroną środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt, zasad zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich, wymogów dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, systemu sankcji stosowanych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,

– 2 dzień warsztatowy – odbywał się we wzorcowych gospodarstwach rolnych, gdzie omawiano bezpieczeństwo i higienę pracy oraz dokonano przeglądu gospodarstwa pod względem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności z zakresu produkcji zwierzęcej w połączeniu z przeglądem prowadzonej dokumentacji.

Szkolenia prowadzono w każdym powiecie województwa podlaskiego.

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

Skip to content