Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

               

Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz inne nieinwestycyjne płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Projekt realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Podlaską Izbą Rolniczą w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt skierowany był do rolników i domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Realizowany w okresie 01.05.2012 r. – 30.06.2013 r. na obszarze województwa podlaskiego.

W ramach projektu zorganizowano 84 szkolenia, na których przeszkolono 1601 osób z województwa podlaskiego.

Celem szkoleń było uzyskanie wiedzy na temat dostosowania gospodarstw do norm i wymogów wzajemnej zgodności, których spełnienie jest podstawą uzyskania płatności w ramach PROW 2007-2013.

Oferta szkoleniowa obejmowała dwudniowe szkolenia:

  • 1 dzień – zapoznanie z przepisami prawnymi i wymogami,
  • 2 dzień – praktyczny przegląd przykładowego gospodarstwa rolnego pod kątem spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

Szkolenia odbywały się w 11 powiatach województwa podlaskiego (augustowski, białostocki, hajnowski, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki i zambrowski).

Skip to content