Reorientacja

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

reorientacja
„REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”

1. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej.

2. W projekcie wzięło udział 420 rolników i domowników z województwa podlaskiego ubezpieczonych w KRUS.

3. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2012 r. na obszarze województwa podlaskiego.

4. Celem projektu było przekwalifikowanie się rolników i domowników poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze i szkoleniowe.

5. Oferta projektu obejmowała wsparcie w formie:

 • PORADNICTWA ZAWODOWEGO IPD realizowanego poprzez indywidualne sesji z doradcą zawodowym przed i po szkoleniu oraz w formie warsztatów.

Celem poradnictwa zawodowego była pomoc w wyborze tematu szkolenia poprzez ocenę predyspozycji zawodowych, cech osobowości, doświadczenia i rozpoczęcie Indywidualnego Planu Działania uczestnika. Uczestnicy nabyli również umiejętności niezbędne w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy, a także mogli zaplanować konkretne działania na rzecz zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem zdobytych kwalifikacji zawodowych.

 • SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

W ramach działania zrealizowano 35 szkoleń zawodowych, w tym:

21 szkoleń własnych, w tematach:

 • Kucharz regionalny – 7 szkoleń
 • Architekt ogrodów – 7 szkoleń
 • Pracownik branży turystycznej – 3 szkoleń

29 szkoleń zleconych, w tematach:

 • Pracownik usług kosmetycznych – 3 szkolenia
 • Prawo jazdy kat. C lub E – 3 szkolenia
 • Obsługa wózków widłowych – 3 szkolenia
 • Drwal – operator pilarki – 3 szkolenia
 • Technolog robót budowlanych-stolarz, dekarz – 3 szkolenia
 • Operator sprzętu ciężkiego – 3 szkolenia

Łącznie przeszkolono 420 osób

1horlogo2hor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content