Nowe Horyzonty 3

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

horyz

„Nowe Horyzonty 3 – szkolenia i doradztwo na rzecz nowych zawodów”

1. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

2. Celem projektu było przekwalifikowanie się rolników i domowników poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze i szkoleniowe.

3. Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r. na obszarze województwa podlaskiego

4. Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS.

5. Oferta projektu obejmowała wsparcie w formie:

– warsztatów informacyjno doradczych w gminach – 28 warsztatów, w których udział wzięło 1 120 osób,

– szkoleń – zorganizowano i przeprowadzono 14 szkoleń dla 210 osób w tematach:

v  Obsługa komputera z elementami księgowości rolniczej

v  Turystyka wiejska z elementami produktu regionalnego

v  Rachunkowość

v  Rękodzieło

      1hor                2hor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Skip to content