Dobre praktyki rolnicze

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

„Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany

pochodzenia rolniczego, tzw. OSN”

 

  1. Projekt realizowany był wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.
  2. Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. na obszarze województwa podlaskiego.
  3. W ramach projektu przeprowadzono 28 szkoleń, w których wzięło udział 644 rolników i domowników, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012 – 2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN.
  4. Szkolenia organizowane były na terenie powiatu wysokomazowieckiego, zambrowskiego, białostockiego (gm. Poświętne) i łomżyńskiego (gm. Śniadowo)
  5. Podczas szkoleń omawiane były zagadnienia z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania problemów ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony wód istniejących na obszarze prowadzenia działalności rolniczej. Szkolenia nakierowane były na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk w celu zapobiegania pogorszeniu stanu powierzchniowych i podziemnych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz poprawy stanu wód, w których zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego już nastąpiło.
  6. Szkolenie obejmowały 18 godzin lekcyjnych /3 dni/, w tym 12 godzin wykładów, ćwiczeń i 6 godzinny wyjazd studyjny do demonstracyjnego gospodarstwa. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznali się ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom wód biogenami.
Skip to content