Cztery Horyzonty

gru 16, 2016 | Projekty zakończone

„Cztery Horyzonty” – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania”

1. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

2. Celem projektu było przekwalifikowanie się rolników i domowników poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze i szkoleniowe.

3. Projekt realizowany był w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2011 r. na obszarze województwa podlaskiego

4. W projekcie wzięło udział 400rolników i domowników z województwa podlaskiego ubezpieczonych w KRUS.

5. Oferta projektu obejmowała wsparcie w formie:

PORADNICTWA ZAWODOWEGO IPD realizowanego poprzez indywidualne dwugodzinne sesje z doradcą zawodowym w oparciu o Portfolio projektujące Indywidualne Plany Działań (IPD) na rzecz zatrudnienia poza rolnictwem.

SZKOLEŃ ZAWODOWYCH – 45 szkoleń własnych, zleconych i indywidualnych.

W ramach projektu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadził 16 szkoleń własnych, w tematach:

  • Kucharz regionalny – 4 szkolenia
  • Aranżacja ogrodów i terenów zielonych – 2 szkolenia
  • Pracownik turystyki z elementami małej gastronomii, obsługi klienta i recepcji – 4 szkolenia
  • Organizator turystyki wiejskiej – 4 szkolenia
  • Animator kulturalny – 2 szkolenia

 

Łącznie przeszkolono 228 osób.

             1hor   2hor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Skip to content