GMO na dłużej

gru 13, 2016 | Aktualności

Z końcem roku miał obowiązywać zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem surowców genetycznie modyfikowanych (GMO). Jednak termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, obrotu i stosowania tych pasz został przedłużony o kolejne 2 lata.

Wprowadzona do ustawy zmiana ustawy przekłada na dzień 1 stycznia 2019 r. termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Wprowadzenie zmian w przepisach budziło wiele kontrowersji wśród różnych środowisk, ale jest ono konieczne z powodu braku na rynku odpowiednich zamienników głównie pasz wysokobiałkowych. W prowadzenie zakazu stosowania pasz z udziałem GMO znacząco obniżyłoby konkurencyjność polskiego sektora rolnego.

Józef Bobin

PZDR w Sejanch

Odsłony : 271
Skip to content