Agencja Rynku Rolnego przypomina

gru 8, 2016 | Aktualności

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 roku upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania przez wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych, w innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą.

Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1888)

Źródło: http://www.arr.gov.pl/komunikaty

M. Siemieniako

PZDR Białystok

Odsłony : 319
Skip to content