Zapowiedź kolejnego działania PROW

lis 18, 2016 | Aktualności

Ułatwianie różnicowania działalności gospodarczej, zakładania i rozwoju małych firm to cel kolejnego działania PROW 2014 – 2020. W pierwszym kwartale 2017 roku ruszy nabór wniosków w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Pomoc w postaci premii 100 tys. zł może uzyskać beneficjent „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, lub rolnik, małżonek rolnika, domownik ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa, nie przekracza 15 tys. euro oraz pracuje w gospodarstwie położonym na obszarze gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5tys mieszkańców, lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości ponad 5000 mieszkańców.

Pomocy nie mogą otrzymać beneficjenci „Młodego rolnika”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014 – 2020 i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007 – 2013.

Więcej informacji nt. warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej można pozyskać ze na strony internetowej www.minrol.gov.pl zakładka PROW 2014 – 2020, lub dowiedzieć się u specjalistów w najbliższym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego (PZDR).

Joanna Morzuch

PZDR w Suwałkach

Odsłony : 304
Skip to content